language
Parasol Inn
Parasol Inn
Parasol Inn
Parasol Inn
ตรวจสอบราคาและห้องว่าง
เข้าพัก
 
 
 
 
ออกจากห้องพัก
 
 
 
 
จำนวนคืน
 
1
 
ดูเลย!

INSTANT 10% DISCOUNT?

Click Here for PROMO CODE
จองเลย! แล้วค่อยจ่ายทีหลังที่โรงแรม

จองเลย! แล้วค่อยจ่ายทีหลังที่โรงแรม

เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า ภายใต้โปรโมชั่นส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของเรานั้น คุณสามารถทำการจองเดี๋ยวนี้ แล้วค่อยชำระค่าที่พักทีหลังเมื่อมาถึง/ออกจากโรงแรมได้

จองห้องพักผ่าน PARASOL INN MOBILE

จองที่พักง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่คลิก!

ทุกอย่างนั้นง่าย เพียงแค่ไม่กี่คลิก!

เมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้

*ดูแพ็คเกจพิเศษ, จองมากกว่า 2 ห้องในคราวเดียวกัน กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ในรูปแบบปกติ